"Аз съм основата на безличностния Брахман, който е безсмъртен, нетленен и вечен и на когото е присъщо състоянието на крайно щастие"

"Всеки, който медитира върху Мен като върху Бога, Върховната Личност, и чийто ум непрекъснато се ангажира с това да Ме помни; който не се отклонява от пътя, той, о, Арджуна, със сигурност ще дойде при Мен."

"Бог, Върховната Личност, казва: „Докато говориш учени думи, ти скърбиш за нещо, за което не си заслужава да скърбиш. Мъдрите не оплакват нито живите, нито мъртвите. Никога не е имало време, когато Аз не съм съществувал, нито ти, нито тези царе, нито в бъдеще някой от нас ще престане да съществува."

"Както въплътената в това тяло душа непрекъснато преминава от детство към младост и от младост към старост, така в момента на смъртта тя преминава в друго тяло. Личност, която е уравновесена, не се смущава от такава промяна. Знай, че това, което прониква цялото тяло, е неразрушимо. Никой не може да унищожи вечната душа."

"За душата няма нито раждане, нито смърт. Тя не е започвала да съществува, тя не започва да съществува и няма да започне да съществува. Тя е неродена, вечна, вечно съществуваща и първоначална. Тя не е убивана, когато тялото е убивано. Както човек сменя остарелите си дрехи с нови, така душата приема нови материални тела, като изоставя старите и бесполезни тела."

"Душата не може да бъде нарязана на парчета с никакви средства, нито изгорена на огън, нито намокрена с вода, нито изсушена от вятър. Тази индивидуална душа не може да бъде начупена или разтворена; тя не може да бъде нито изгорена, нито изсушена. Тя съществува винаги и навсякъде, неизменна, неподвижна, все същата."

Четейки тези думи, умът ми се извиси и въображението ми дълбоко се развълнува.

Все повече и повече исках да се превърна в отворен съд, който да бъде изпълнен от Божият благодат.

Знаех, че ако се предложа напълно на тези учения, Бог ще влезе в живота ми и ще ме изпълни с "безкрайно блаженство".

Тези изречения говореха по същество за едно и също нещо: човек може да намерии съвършенството само в себе си, а не във външния свят.

Няколко дни по-късно отидох по-нагоре по Пето Авеню в Ню Йорк до друга книжарница. Тук намерих цяла раздел от книги за индийската философия - първата, която някога съм срещал.

Погледнах жадно към голямото разнообразие от заглавия: Упанишадите, Бхагавад Гита, Рамаяна, Махабхарата и други книги за йога.

Тогава Се Случи Нещо Изумително...

Докато “сканирах“ рафтовете, видях една книга, която не бях забелязала отначало.

Снимката на автора върху корицата ми повлия доста странно. Никога не бях виждал каквото и да е друго лице да излъчва толкова много доброта, смирение и любов.

С нетърпение извадих книгата и погледнах заглавието: Автобиография на Един Йогин, от Парамханса Йогананда.

Докато гледах това красиво лице на корицата, изведнъж почувствах силен вътрешен подтик да я купя веднага.

Но изведнъж си избих мисълта от главата…

- Това не е, което търся - казах си аз.

Но след това ми се появи една друга мисъл: "Как можеш да знаеш каква е книгата, ако изобщо даже не си я прочел?"

"Не!" аргументирах със самият себе си: "Трябва да спра да чета книги; Ще стана прекалено интелектуален. Освен това, ако някога ще стана отшелник, ще трябва да спестя пари, а не да продължавам да ги харча! "

Стигнах до ъгъла и тръгнах към другият край на улицата, когато се случи нещо шокиращо, което никога не бях си мислел, че ще се случи с мен...

Чувствах, че една истинска сила ме обръща наляво към Пето авеню.

Никога досега не бях изпитвал нещо подобно.

Учуден, попитах себе си: "Има ли нещо в тази книга, която е предназначено за мен да науча?"

Без втора мисъл бързо се върнах пак във книжарницата.

Когато влязох, се запътих право към рафтовете на индийските книги и купих Автобиографията на един Йогин.

Интересното беше че моите съмнения за тази книга се изпариха моментално. Имах чувството, че Йогананда споделя съдбата ми.

С новата си книга в ръка се почувствах изведнъж, сякаш бяхме стари приятели този индийски йогин.

Светът и аз бяхме непознати, но тук имаше еднин човек- първият – който ме познаваше и напълно ме разбираше.

И още даже не бях го срещнал лично.

Стигнах с бързо до стаята си в Скарсдейл и с нетърпение разгърнах книгата.

Това Беше Моментът в Който Започна Най-Вълнуващото Приключение в Живота Ми

Автобиографията на Йогин е историята на един млад бенгалски индиец за интензивното търсене за Бога.

ПРОДЪЛЖИ >>