Правила и условия за ползване

Въведение

Тези Стандартни условия и условия на уебсайта, написани на тази уеб страница, ще управляват използването на нашия уебсайт, Dirt Bike Planet, достъпен на www.Anandabulgaria.com. Настоящите условия ще се прилагат изцяло и засягат използването на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласихте да приемете всички условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези Стандартни условия и условия на уебсайта.

Непълнолетни или лица под 18 години нямат право да използват този уебсайт. Предназначение Този уебсайт е област, където Anandabulgaria.com, неговите собственици, посетители и неговите сътрудници могат да споделят информация, истории, опит и изследвания с други търсачи на йога, медитация и духовност по целия свят.

Ние не сме професионални доктори и обикновено нямаме медицинско обучение. Понякога обаче можем да си сътрудничим с доверени партньори, които имат професионална квалификация. Тези случаи ще бъдат цитирани във всяко съдържание, където се използва техният опит. Ако на нашия сайт не се споменава съдействащ експерт за част от съдържанието, трябва да приемете, че съдържанието съдържа нашите мнения и е само за развлекателни цели. Общата информация, предоставена на този уебсайт, не може да замести диагнозата, прогнозата, лечението, предписанието или официалните и индивидуализирани съвети на медицински специалист, професионален треньор, квалифициран лекар или друг квалифициран специалист.

Винаги потърсете съвет от лекар или друг квалифициран специалист по всички въпроси, които може да имате по отношение на вашето здраве или упражнения. Никога не пренебрегвайте професионалните съвети и не отлагайте търсенето им поради нещо, което сте прочели на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате, че няма да приемате Ananda България, нейните собственици или сътрудници отговорни за действията, които предприемате или не сте предприели в резултат на информацията, предоставена на този уебсайт. Правата на интелектуална собственост Освен съдържанието, което притежавате, съгласно настоящите Условия, Anandabulgaria.com и / или неговите лицензодатели притежават всички права на интелектуална собственост и материали, съдържащи се в този уебсайт. Вие получавате ограничен лиценз само за целите на разглеждането на материалите, съдържащи се на този уебсайт. Честна употреба Този уебсайт от време на време използва медии съгласно доктрината за честна употреба (17 U.S.C. § 107).

Нито Anandabulgaria.com, нито нейният (ите) собственик (и) претендират за собственост върху медии, използвани по този начин и тя се показва стриктно съгласно указанията и установената съдебна практика, свързана с Доктрината за честна употреба. Отказ от авторско право съгласно раздел 107 от Закона за авторските права от 1976 г., се прави надбавка за „честна употреба“ за цели като критика, коментар, докладване на новини, преподаване, стипендия, образование и изследвания.

Честната употреба е употреба, разрешена от закона за авторското право, която в противен случай може да нарушава. Честната употреба е доктрина в закона за авторското право на Съединените щати, която позволява ограничено използване на защитени с авторски права материали, без да се изисква разрешение от притежателите на права, като например за коментари, критики, новинарски репортажи, изследвания, преподаване или стипендия. Той предвижда легално, нелицензирано цитиране или включване на защитени с авторски права материали в произведение на друг автор в рамките на четирифакторен тест за балансиране.

Ограничения Изрично сте ограничени от всички изброени по-долу: Публикуване на материали от уебсайта във всякакви други медии; Продажба, сублицензиране и / или комерсиализация по какъвто и да е начин на материали от уебсайта; Публично изпълнение и / или показване на материали от уебсайта; Използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който е или може да навреди на този уебсайт; Използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който засяга достъпа на потребителя до този уебсайт; Използването на този уебсайт в противоречие с приложимите закони и разпоредби или по какъвто и да е начин може да причини вреда на уебсайта или на всяко лице или бизнес субект; Участие в каквото и да е извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този уебсайт; Използване на този уебсайт за участие в каквато и да е реклама или маркетинг.

Достъп до определени области на този уебсайт е ограничен от ваша страна и Anandabulgaria.com може допълнително да ограничи достъпа ви до всички области на този уебсайт, по всяко време, по абсолютно усмотрение.

Всички потребителски идентификатор и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и вие също трябва да поддържате поверителност. Вашето съдържание В тези Стандартни условия и условия на уебсайта „Вашето съдържание“ означава всеки аудио, видео текст, изображения или друг материал, който решите да покажете на този уебсайт.

Показвайки Вашето Съдържание, вие предоставяте на Anandabulgaria.com неизключителен, неотменим, подлежащ на лицензиране по целия свят лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение във всякакви медии. Вашето Съдържание трябва да бъде Ваше собствено и не трябва да нарушава правата на трети страни. Anandabulgaria.com си запазва правото да премахне всяко Ваше Съдържание от този уебсайт по всяко време без предизвестие. Без гаранции Този уебсайт се предоставя „такъв, какъвто е“, с всички грешки и Anandabulgaria.com не изразява никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с този уебсайт или материалите, съдържащи се в него.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай Anandabulgaria.com, нито някой от нейните служители, директори и служители, няма да носи отговорност за каквото и да било, произтичащо от или по какъвто и да е начин свързано с използването на този уебсайт, независимо дали такава отговорност е по договор. Anandabulgaria.com, включително неговите собственици, служители, директори и служители, не носи отговорност за каквато и да е непряка, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързана с използването на този уебсайт или информацията, съдържаща се в него.

Обезщетение

По този начин обезщетявате в пълна степен Anandabulgaria.com от и срещу всякакви и / или всички задължения, разходи, искания, причини за искове, щети и разходи, възникнали по какъвто и да е начин, свързани с нарушаването на някоя от разпоредбите на настоящите Условия.

Разделяемост

Ако някоя разпоредба на настоящите Условия се окаже невалидна съгласно приложимото законодателство, тези разпоредби се заличават, без да се засягат останалите разпоредби в настоящото.

Промяна на термините

Anandabulgaria.com има право да преразглежда настоящите Условия по всяко време, както намери за добре, и чрез използването на този уебсайт се очаква да преглеждате тези Условия редовно.

Възлагане

Anandabulgaria.com има право да възлага, прехвърля и подизпълнява своите права и / или задължения съгласно настоящите Условия без никакво уведомление. Въпреки това нямате право да възлагате, прехвърляте или подизпълнявате каквито и да е ваши права и / или задължения съгласно настоящите Условия.

Цялото споразумение

Настоящите условия представляват цялото споразумение между Anandabulgaria.com и вас във връзка с използването на този уебсайт и заменят всички предишни споразумения и разбирателства.

Приложимо право и юрисдикция

Тези условия ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република Ирландия и вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата, разположени в Ирландия, за разрешаване на евентуални спорове.